Spring naar inhoud

Voorstel tot bestemming van het resultaat

Voorstel tot bestemming van het resultaat

  2020
   
Algemene reserve  
Regulier onderwijs  5.106.457 
   
Bestemmingsreserve Publiek  
Reserve vavo  209.239‑
Reserve contractactiviteiten
Reserve cursusgeld  278.886 
   69.647 
   
Bestemmingsreserve Privaat  
Reserve inburgering  71.728‑
Reserve contractactiviteiten  813‑
   72.541‑
   
Totaal  5.103.563 

Volgend hoofdstuk: Gebeurtenissen na balansdatum