Spring naar inhoud

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat, met uitzondering van de
mutaties in de bestemmingsreserves, toegevoegd aan de algemene reserve.

Volgend hoofdstuk: 3 Gegevens over de rechtspersoon