Spring naar inhoud

Geïntegreerd jaardocument 2020

In dit Geïntegreerd Jaardocument vindt u onze inhoudelijke en financiële verantwoording voor 2020. In het voorwoord gaan we in op onze huidige positie en de uitdaging die deze met zich meebrengt voor 2021. 

Volgend hoofdstuk: Managementsamenvatting