Spring naar inhoud

Bijlagen Bestuursverslag

Bijlage 1 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

Niveau De wettelijke eisen ten aanzien van vooropleidingsniveau, zoals bepaald in de WEB Bijzonderheden
1. Entree-opleidingen
Instromers op dit opleidingsniveau beschikken niet over een diploma. Er zijn drie voorwaarden aan inschrijving van deze doelgroep:
- leeftijd vanaf 16 jaar, op 1 augustus voorafgaand aan het schooljaar waarin gestart wordt met Entree;
- niet in het bezit van een diploma dat toelating biedt tot mbo-2, 3 of 4;
- afgelopen 2 jaar niet ingeschreven in een niveau 1/Entree opleiding.
Aanmelders voor Entree kunnen ook verwezen worden naar een externe zorg‐ of begeleidingspartner. Samen met deze partners kan een pre-Entree-programma worden opgesteld, waarin gewerkt wordt aan schoolbaarheid en leerbaarheid. Ook n.a.v. het Studieadvies binnen 4 maanden, kan een student doorverwezen worden naar een ander traject.
Een diploma van een Entree-opleiding kent twee mogelijke uitstroomadviezen: richting arbeidsmarkt of doorstroom naar niveau 2. Voor doorstroom naar niveau 2 is het perspectief op 2F voor Nederlands en rekenen cruciaal.
2. Basisberoepsopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma entree-opleiding of niveau 1/AKA
- diploma vmbo bb
- diploma mavo
In uitzonderingsgevallen kan een instromer zonder vmbo-diploma toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 2 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
3. Vakopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kb, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
4. Middenkaderopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kb, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2 of 3
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
4. Specialistenopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma mbo niveau 3 in zelfde beroep of opleiding
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.

Bijlage 2 Aantal deelnemers

Aantal deelnemers Educatie en Vavo

Aantal deelnemers educatie en vavo per 1 oktober 2020        
    2018 2019 2020
Educatieve trajecten   1912 2072 1911
vavo   655 651 312
Totaal   2567 2723 2223

Aantal deelnemers Educatie

Aantal deelnemers educatie 1 oktober 2020   Groningen Leek Hoogeveen Hardenberg Totaal
WEB-trajecten Taal en rekenen 86 27 24 61 198
  Alfabetisering allochtonen WEB 0 0 1 0 1
  Nederlands als tweede taal NT2 353 124 108 2 587
  Subtotaal 439 151 133 63 786
Niet-WEB-trajecten Alfabetisering allochtonen niet WEB 0 0 0 0 0
  Inburgering 296 28 127 105 556
  Re-integratie 0 0 0 0 0
  Activering 24 0 57 0 81
  Professionele redzaamheid 0 0 0 36 36
  Formele educatie 452 0 0 0 452
  Subtotaal 772 28 184 141 1125
  Totaal 1211 179 317 204 1911

Deelnemersaantallen Entree NT2 en Entree 2019

    2018     2019     2020    
    Entree NT2 Entree Totaal Entree NT2 Entree Totaal Entree NT2 Entree Totaal
Groningen BOL 77 247 324 60 328 388 60 266 326
  BBL 0 13 13 0 11 11 0 7 7
Hoogeveen BOL 15 24 39 16 49 65 9 26 35
  BBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardenberg BOL 44 22 66 37 56 93 0 56 56
  BBL 0 0 0 0 4 4 0 2 2
Totaal   136 306 442 113 448 561 69 357 426

Aantal ingeschreven studenten beroepsonderwijs

Aantal ingeschreven studenten 1 oktober          
      2018 2019 2020
Groningen BBL   1.272 1.536 1584
  BOL   6.568 6.821 6852
      7.840 8.357 8436
Hoogeveen BBL   637 798 796
  BOL   1.880 1.853 1740
      2.517 2.651 2536
Hardenberg BBL   566 664 694
  BOL   1.376 1.489 1504
      1.798 2.153 2198
subtotaal BBL   2.475 2.998 3.074
  BOL   9.824 10.163 10.096
totaal     12.299 13.161 13.170

Aantal ingeschreven studenten per niveau

Aantal ingeschreven studenten per niveau        
    2018 2019 2020
niveau 1   441 448 426
niveau 2   2.520 2515 2541
niveau 3   2.803 3405 3259
niveau 4   6535 6793 6944
totaal   12.299 13.161 13.170

Bijlage 3 Resultaten studententevredenheid

Deelnemerstevredenheid

Regio Admiraal de Ruyterlaan Bouma Kardinge Kluiverboom Hardenberg Hoogeveen Alfa-college
Onderwijs en begeleiding 3,4 3,2 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4
Informatie 3 2,9 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1
Omgeving, sfeer en veiligheid 3,7 3,6 3,8 3,5 3,7 3,7 3,7
Lesmateriaal en toetsen 3,2 3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2
Stage BOL school 3,2 2,9 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2
Stage BOL leerbedrijf 4 3,7 3,7 3,8 3,9 4 3,9
Werkplek BBL school 3,4 3,2 - 3,6 3,5 3,5 3,5
Werkplek BBL werkplek 3,9 4 - 3,9 4 4 4

Bijlage 4 Onderwijsresultaten

Tabel rendement Entree

Rendement Entree-opleidingen      
Locatie Succes Starters %
Admiraal de Ruyterlaan 276 342 80,7
Boumaboulevard 149 200 74,5
Kardingerweg 104 113 92,0
Kluiverboom 244 305 80,0
Parkweg 161 186 86,6
Voltastraat 212 255 83,1
Totaal 1.146 1.401 81,8

Jaarresultaat

Schooljaren      
  2015 t/m 2018 2016 t/m 2019 2017 t/m 2020 Norm
Niveau        
Niveau 2 71,2% 68,40% 68,6% 67,0%
Niveau 3 74,9% 72,40% 73,0% 68,0%
Niveau 4 75,5% 74,80% 72,1% 68,0%
Totaal 74,2% 72,50% 71,5%  

Diplomaresultaat

Schooljaren      
  2015 t/m 2018 2016 t/m 2019 2017 t/m 2020 Norm
Niveau        
Niveau 2 64,8% 61,8% 59,6% 61,0%
Niveau 3 77,3% 74,5% 73,2% 70,0%
Niveau 4 79,6% 78,5% 75,5% 70,0%
Totaal 76,0% 74,3% 71,3%  

Startersresultaat

Schooljaren      
  2015 t/m 2018 2016 t/m 2019 2017 t/m 2020 Norm
Niveau        
Niveau 2 84,3% 83,6% 82,7% 79,0%
Niveau 3 84,6% 83,4% 83,1% 82,0%
Niveau 4 86,7% 85,0% 84,5% 82,0%
Totaal 85,5% 84,2% 83,6%  

Rendement Entree

Schooljaren    
  2015 t/m 2018 2016 t/m 2019 2017 t/m 2020
Niveau      
Niveau 1 76,8% 78,0% 81,8%

Bijlage 5 Beroepsopleidingenaanbod

Beroepsopleidingenaanbod

Bijlage 6 Personeel

6.1 Formatie

Formatie in aantallen

  Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CVB Eindtotaal
Vast man 255 43 82 40 5 425
  vrouw 363 96 116 59 3 637
Tijdelijk man 85 10 9 6 3 113
  vrouw 93 34 37 9   173
Totaal man 340 53 91 46 8 538
  vrouw 456 130 153 68 3 810
Eindtotaal man + vrouw 796 183 244 114 11 1348

Formatie in FTE

  Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CVB Eindtotaal
Vast man 219 39 74 38 4 374
  vrouw 269 70 83 48 2 472
Tijdelijk man 64 8 6 5 2 85
  vrouw 59 21 23 8   111
Totaal man 283 47 80 43 7 459
  vrouw 328 91 106 56 2 583
Eindtotaal man + vrouw 611 137 186 99 9 1.042

Formatie uitzend en payroll in FTE's

  2018 2019 2020
OP - uitzendkrachten 0,8 0,1 3,3
OP - payroll 2,0 6,6 2,1
OBP - uitzendkrachten 3,0 0,3 2,2
OBP - payroll 1,4 5,3 2,1
Totaal 7,2 12,3 9,7
Kolom1 OP OBP MAN
2018 701,1 286,3 53,5
2019 704,3 303,1 56,3
2020 694 297,3 50,6

6.2 Samenstelling personeelsbestand

Leeftijdsverdeling

Leeftijd Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CVB Eindtotaal %
<25 jaar man 7 1       8 1%
  vrouw 11   4 1   16 1%
Totaal <25 jaar   18 1 4 1   24 2%
25-34 jaar man 72 8 11 8   99 7%
  vrouw 86 43 34 4   167 12%
Totaal 25-34 jaar   158 51 45 12   266 20%
35-44 jaar man 88 15 16 7   126 9%
  vrouw 109 32 37 17   195 14%
Totaal 35-44 jaar   197 47 53 24   321 24%
45-54 jaar man 88 13 22 17 3 143 11%
  vrouw 116 33 46 28 1 224 17%
Totaal 45-54 jaar   204 46 68 45 4 367 27%
55-64 jaar man 75 16 35 11 3 140 10%
  vrouw 124 21 29 17 1 192 14%
Totaal 55-64 jaar   199 37 64 28 4 332 25%
>64 jaar man 10   7 3 2 22 2%
  vrouw 10 1 3 1 1 16 1%
Totaal >64 jaar   20 1 10 4 3 38 3%
Eindtotaal   796 183 244 114 11 1348 100%

Verhouding M/V Management

  man vrouw
CvB 2  
directeur 3 4
manager bedrijfsvoering 2 3
opleidingsmanager 19 12
totaal 26 19

Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2021

  Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CvB Eindtotaal %
<1 fte man 195 22 33 13 2 265 19%
  vrouw 398 116 135 51 2 702 51%
  totaal 593 138 168 64 4 967 70%
1 fte man 143 31 58 33 6 271 20%
  vrouw 57 14 18 17 1 107 8%
  totaal 200 45 76 50 7 378 27%
>1 fte man 2         2 0%
  vrouw 1         1 0%
  totaal 4         3 0%
totaal man 340 53 91 46 8 538 40%
  vrouw 456 130 153 68 3 810 60%
  totaal 797 183 244 114 11 1348 100%

6.3 Loopbaan en ontwikkeling

Professionalisering

Coachpool 2019 2020
Individuele coachtrajecten 40 35
Loopbaangesprek   21
Teamgerichte intervisie/teamcoaching 9 teams 6 teams
Alle medewerkers    
The 7 habits of highly efficient people (Covey) 26  
Bijeenkomst nieuwe medewerkers 23  
GoodHabitz (actief account) 931 974
Projectmatig werken 7  
Lean Six Sigma 24  
Workshop "De regie op jouw loopbaan" 7 12
Creatief schrijven 7  
Cambridge English 12 12
Workshop Zakelijk Tekenen 3  
Design thinking   16
Critical Friend   9
Masternetwerkbijeenkomst   17
Tech Savvy modules   120
Onderwijspersoneel    
Bevoegdheidstrajecten 48 23
Masteropleiding met lerarenbeurs 20 20
Onderwijscoach 1,2 en 3 8 10
PDA (1-jarige instructeursopleiding) 3 6
Scrum at school 12 12
Passend Onderwijs 1,2 en 3 19 12
Basiscursus de vijf rollen van de docent 16 10
Basiscursus onderwijscoach 22 10
Leergang Onderwijsmaker   20
Leergang Samen leren door innoveren   10
Leergang A teachers Road to Excellence 10 8
Klassenmanagement   7
Activerende didactiek   8
Talentencentrum    
Assessorentraining Nederlands 35 4
Assessorentraining Engels 8 10
Constructeur/vaststeller   14
Examinering    
Afname en beoordeling praktijkexamens 118 14
Basiskennis examinering en diplomering 118 135
Training voor SEC- en LEC-leden 13 14
Management/leiderschap    
Individuele managementopleiding 8 5
Intern leiderschapsprogramma Soul in the game 50  
Leiderschapsreis (ontwikkelprogramma potentieel lg.)   12
Vitaliteit/Gezondheidsmanagement    
Workshop duurzame inzetbaarheid 55 53
Workshop Vitaal in je werk/ veerkracht 8 26
Workshop Amplitie   26
Maak werk van je talent   10
Mindfulness 18 22
Effectief en stressvrij werken   22
Health check 142  
Stoppen met roken 10 4
Goed slapen doe je zo 8 10
Vrolijk door de overgang 16 8
Sporten op Kardinge 22 3
Cascaderun 15  
4 Mijl van Groningen online 49 25
Tocht om de Noord 25  
Mind zit 15 22
Alfa bikers toertocht 25  
Alfa voetbal team 15 15
Stoelshiatsu 36 38

Vacatures

Aantal vacatures 2020 2019 2018 2017
OP 48 43 76 52
OBP 53 53 67 49
Totaal 101 96 143 101
Vervulde vacatures        
OP 47 41 73 51
OBP 52 53 64 46
Totaal 99 94 137 97
Ingetrokken/niet vervulde vacatures        
OP 1 2 3 1
OBP 1 0 3 3
Totaal 2 2 6 4

Loopbaan en mobiliteit

Loopbaantrajecten 2020 2019
Aantal medewerkers individuele loopbaantrajecten 21 25
Aantal loopbaangesprekken 38 62
WW-ers    
Totaal aantal WW-ers dat daadwerkelijk een uitkering ontvangt (dec. 2020) 21 25
Gemiddeld aantal WW-gerechtigden per maand 37 37
Totaal aantal BW-ers dat daadwerkelijk een uitkering ontvangt (dec. 2020) 26 30
Gemiddeld aantal BW-gerechtigden per maand 46 43
In traject bij een re-integratiebureau 13 11
Kansarm (bijv. als gevolg van ervaring, leeftijd, periode verblijf in WW) 27 24

Bijlage 7 Invloed belanghebbenden

Relevante belanghebbenden Ingezette middelen/vormen Invloed blijkt uit
Bedrijven/instellingen Bijeenkomsten met het werkveld bedrijfsbezoeken/excursies Regionale inkleuring onderwijsprogramma
  Gastlessen door werkveldmedewerkers Docenten geven les op werkplek
  Medewerkersstages in het werkveld Werkveld examineert mee
  Inbreng werkveld tijdens voorlichtings- en wervingstraject Ontwikkeling Proeven van Bekwaamheid
  Contractonderwijs Aanpassing BPV-opdrachten
  Lessen op locatie bij bedrijven Onderwijs wordt flexibeler, bedrijven geven Alfa-college een rol bij de scholing van hun personeel
  Samenwerkingsprojecten zoals Recomalab Bedrijven en instellingen ontwikkelen samen onderwijscurriculum
Studenten Eigen waarderingsonderzoeken onder studenten Roosteraanpassingen, lesprogramma, tevredenheid
  Panelgesprekken met studenten, studentenarena's Beter gebruik leermiddelen, roosters, lesprogramma
  Inloopspreekuren Lokaalaanpassingen
  Studentenraad Verbetering kwaliteit onderwijs
  JOB-Monitor Beter gebruik leermiddelen, roosters, lesprogramma
Ouders Ouderavonden Verbetering begeleiding deelnemers door ouders en school
  In voorlichting specifieke informatie voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Op vmbo-scholen ook voorlichting voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Verbeterde informatiestroom naar ouders, ook van 18-plussers Verbetering informatievoorziening ouders
Alumni Reünies met informele terugblik op opleiding Aanpassing onderwijsprogramma
  Terugkomdagen half jaar na afronden opleiding Gastlessen
  Onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters Voorlichting studenten
Toeleverend onderwijs Overleg met vo-scholen over doorlopende leerlijnen Afstemming programma Meeloopdagen Voorlichting (Open dagen, informatieavonden)
  Project Top Techniek in Bedrijf Samenwerking vo, mbo en bedrijfsleven om leerlingen kennis te laten maken met technisch onderwijs
Afnemend onderwijs Aansluiting/overgang mbo-hbo Afstemming programma
  Vijfstappentraject van kennismaking in eerste jaar tot proefstuderen in laatste jaar Programma loopbaanoriëntatie
Medewerkers Medewerkersonderzoek Taakverdeling, werkdruk,
  Werkoverleg Vormgeven onderwijs

Bijlage 8 Samenstelling RvT, OR, SR en IAR

Samenstelling raden

De Raad van Toezicht kende in 2020 de volgende samenstelling:

 • mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter
 • mevrouw E. Bakelaar MBA, vice-voorzitter
 • de heer M. Fernhout, lid
 • de heer H. Kox MA MBA, lid
 • mevrouw W.S. Zwart MA, lid
 • de heer mr. G. Buiter, lid
 • mevrouw drs. A. van Nimwegen-Mulder, lid

Teneinde de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken heeft de raad twee commissies bestaande uit leden uit zijn midden.

De auditcommissie bestond in 2020 uit:

 • de heer mr. G. Buiter, voorzitter
 • de heer M. Fernhout, lid
 • mevrouw drs. A. van Nimwegen-Mulder, lid

De onderwijscommissie bestond in 2020 uit:

 • de heer H. Kox MA MBA, lid
 • mevrouw W.S. Zwart MA, lid
 • mevrouw E. Bakelaar MBA, lid

Conform het regelement van de Ondernemingsraad hebben in 2020 verkiezingen plaatsgevonden. 

Ultimo 2020 kende de Ondernemingsraad de volgende samenstelling:

uit de kiesgroep regio Hardenberg:

 • Roelco Huiskes, lid
 • Nilanka Augustijn, lid

uit de kiesgroep regio Hoogeveen:

 • Marco de Lang (vice-voorzitter)
 • Siebren Nijdam, lid

uit de kiesgroep regio Groningen:

 • Johanna Albers, lid (werkzaam op locatie Kluiverboom). Johanna wordt tijdelijk vervangen door Claudia van der Veen (werkzaam op locatie Boumaboulevard).
 • Marije Reitsma, lid (werkzaam op locatie Kluiverboom)
 • Tjeerd Beijleveldt, voorzitter (werkzaam op locatie Admiraal de Ruyterlaan) 
 • Fred den Elzen (werkzaam op locatie Admiraal de Ruyterlaan, lid)
 • Els van Schaik (werkzaam op locatie Admiraal de Ruyterlaan, lid)
 • Ido Venhuizen (werkzaam op locatie Admiraal de Ruyterlaan, lid).
 • Egge Knol, lid (werkzaam op locatie Kardinge)
 • Aletta Buiskool, secretaris (werkzaam op locatie Boumaboulevard)
 • Arjen Valk, lid (werkzaam op locatie Boumaboulevard)

uit de kiesgroep service-unit Bedrijfsvoering en College van Bestuur:

 • De zetel in de kiesgroep service-unit Bedrijfsvoering/CvB is ultimo 2020 vacant. Met ingang van 2021 wordt deze zetel ingevuld door Ido Venhuizen op grond van artikel 13 lid 4 van het Reglement OR: niet-bezette zetels in een kiesgroep kunnen ingenomen kunnen worden door een niet-verkozen kandidaat uit een andere kiesgroep met de met de meeste stemmen.

De Studentenraad kende in 2020 de volgende samenstellingen:

Schooljaar 2019/2020:

 • Lisanne Neutel (locatie Hardenberg)
 • Lise Brinkhuis, lid (locaties Hardenberg/ Boumaboulevard Groningen)
 • Emma Heerenveen (locatie Hoogeveen)
 • Robine Engel (locatie Hoogeveen)
 • Ruben Veger (locatie Kardinge, Groningen)
 • Ilse de Boer, voorzitter (locatie, Kardinge, Groningen)
 • Natasja van der Velde, secretaris (locatie, Kluiverboom, Groningen)
 • Max Benz, vice-voorzitter (locatie Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Marleen Kooij, lid (locatie Boumaboulevard, Groningen)

De volgende personen zijn ultimo 2020 lid van de Studentenraad:

 • Max Benz, voorzitter (locatie Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Marleen Kooij, lid (locatie Boumaboulevard, Groningen)
 • Fleur van der Wal, secretaris schooljaar 2020-2021 (locatie Kluiverboom, Groningen)
 • Hanling Su, algemeen lid dagelijks bestuur (locatie Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Demi Hoogerwerf, vice-voorzitter en penningsmeester (locatie Kardinge, Groningen)

In 2020 is het regelement van de Studentenraad gewijzigd, waarbij de samenstelling is gewijzigd van negen leden naar minimaal zeven en maximaal dertien leden. In december 2020 zijn verkiezingen gehouden. Daarbij zijn acht nieuwe leden verkozen.

Instellingsadviesraad

In 2020 zijn er vanwege de corona maatregelen geen bijeenkomsten van de Instellingsadviesraad geweest.

Bijlage 9 (Neven) functies CvB en RvT

De heer drs. W. Moes, voorzitter College van Bestuur

 • lid van de Adviescommissie Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen
 • lid Raad van Toezicht SKSG
 • ambassadeur ‘Kans 050’
 • lid Raad van Toezicht NICE

De heer mr. E.R. van der Werff, lid College van Bestuur

 • Bestuurslid Wad & Design

Mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter Raad van Toezicht

 • lid Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • lid Comité van Aanbeveling St. Present Groningen
 • lid van het Bestuur en de Commissie van Redactie Friesch Dagblad, Leeuwarden

De heer M. Fernhout, lid Raad van Toezicht

 • voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg
 • voorzitter Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning in het Vechtdal
 • lid Participatieraad Sociaal Domein gemeente Hardenberg, beëindigd medio 2020
 • voorzitter Plaatselijk Belang Dedemsvaart, beëindigd in voorjaar 2020
 • lid Raad van Advies Vechtdal Boert Bewust, beëindigd medio 2020

Mevrouw E. J. van Zee- Bakelaar MBA, lid Raad van Toezicht

 • bestuurder Biblionet Drenthe
 • raadslid gemeente Ommen
 • lid algemeen bestuur SPN

De heer H. Kox MA MBA, lid Raad van Toezicht

 • partner/DGA Van Groningen de Zeeuw b.v.
 • voorzitter Raad van Commissarissen Cedin b.v.

Mevrouw W.S. Punte-Zwart MA, lid Raad van Toezicht

 • directeur Komvoor 
 • lid landelijk vakoverleg erfgoededucatie (tot 31 maart 2021)
 • docent/onderzoeker Academie voor Pedagogiek en Onderwijs, Saxion Hogescholen (tot 31 juli 2020)
 • voorzitter Levende Talen Nedersaksisch
 • lid hoofdbestuur Vereniging voor Leraren Levende Talen 
 • bestuurslid Genootschap Onze Taal

De heer G. Buiter, lid Raad van Toezicht

 • plv. Directeur NV NOM, Groningen
 • voorzitter Stichting Assagioli, Haren
 • voorzitter Stichting Vrienden van het Behouden Huys, Haren
 • lid Raad van Commissarissen Nedmag Holding bv, Veendam

mevrouw A. J. M. Mulder, lid Raad van Toezicht

 • directeur bedrijfsvoering Caparis
 • lid raad van toezicht Exodus Noord en Oost Nederland

Bijlage 10 Realisatie Kwaliteitsafspraken

10.1 Gedetailleerd overzicht kwaliteitsafspraken december 2020

Speerpunt 1 Opleiden voor de samenleving van de toekomst

Thema Beloften 2020 Stand van zaken 2020 Verklaring afwijking Wat gaan we doen
Versterking Techniek | Kansen in Techniek Hebben we op oriëntatie gerichte programma’s vmbo ontwikkeld, gericht op instroom richting technische mbo-opleidingen. In de drie regio’s zijn er diverse, op instroom techniek gerichte, oriëntatie programma’s ontwikkeld samen met het bedrijfsleven en het vmbo en al geïmplementeerd, zoals Sterk Techniek Onderwijs, Skills4Future en FieldLab Practice. Ook zijn er doorlopende leerlijnen ontwikkeld met het vmbo en ingericht met regionaal relevante thema’s in samenwerking met partners in de regio. - In Hoogeveen is voor de instroom richting technische mbo-opleidingen momenteel het duurzaamheidscentrum in ontwikkeling, o.a. met skillslab voor techniek. Het laatste half jaar van het vmbo kan straks op het mbo gevolgd worden en ook al een deel van de beroepsopleiding kan worden gevolgd waardoor bijv. versnellen mogelijk is.
Versterking Techniek |Vernieuwing Techniekprogramma's Hebben wij in ons technisch opleidingsaanbod minimaal 30% van onze opleidingen voor studenten vernieuwd. Dit aanbod sluit beter aan bij het vo en de behoefte van het bedrijfsleven. Alle technische opleidingen zijn vernieuwd. Een deel ervan is op inhoud (bijv. actuele thema’s toegevoegd) en een deel ervan op wijze van aanbod (bijv. flexibilisering, modulair aanbod). Veel van de vernieuwingen zijn gebaseerd op het principe van omgekeerd ontwerpen, waarbij partners in de regio eerst hun inbreng hebben kunnen doen en hun behoeftes zo konden worden meegenomen. De aansluiting bij het vo zit o.a. in Sterk Techniek Onderwijs en andere programma’s waarin er wordt samengewerkt met het vo. - Door de Coronacrisis is samenwerking met het vo het afgelopen jaar minder sterk uit de verf gekomen. Dit is iets wat we voor het komende jaar weer oppakken, de eerste overleggen zijn al gepland hiervoor.
Toekomstbestendig bouwen Hebben wij een vernieuwd curriculum Bouw BOL-niveau 4. Het curriculum van middenkader Bouw niveau 4 is vernieuwd en afgerond. Vanuit deze vernieuwde opleiding wordt er ook al lesgegeven. Deze vernieuwing is samen met partners in de regio vormgegeven. - -
  Hebben wij modules bevingsbestendig bouwen voor meerdere technische opleidingen beschikbaar. Modules voor bevingsbestendig bouwen zijn ontwikkeld en beschikbaar voor alle technische opleidingen. De modules worden ook al aangeboden. - -
  Hebben wij het curriculum Bouw niveau 2 aangevuld met het onderdeel bevingsbestendig bouwen. Het curriculum van Bouw niveau 2 is aangevuld met modules van bevingsbestendig bouwen. Deze modules zijn ontwikkeld o.a. in samenwerking met het EPI-kenniscentrum (innovatiecentrum op het terrein van aardbevingsbestendig (ver)bouwen). - -
  Hebben wij praktijklokalen voor Bouw en Installatietechniek ingericht met de moderne technieken m.b.t. bevingsbestendig bouwen, energieneutraal bouwen en levensloopbestendig bouwen. Aan de Atoomweg in Groningen zijn praktijklokalen gebouwd voor technische opleidingen en zijn ingericht met moderne technieken. Studenten maken hier ook al gebruik van. Ook hebben wij aan de Admiraal de Ruyterlaan een maker-lab ontwikkeld waar weer andere moderne technieken gebruikt worden. Beide praktijklokalen richten zich in het algemeen op duurzaamheid en hergebruik waar genoemde onderwerpen in de beloften onderdeel van zijn. - In Hoogeveen komen praktijklokalen met moderne technieken in het nog te ontwikkelen duurzaamheidscentrum.
Energie en Duurzaamheid Kunnen studenten met praktijkvragen experimenteren met eigentijdse technologie rondom duurzaamheid en energiebesparing. Studenten kunnen m.b.v. praktijkvragen experimenteren in projecten met de nieuwste technologieën op al onze locaties waar techniek wordt aangeboden, zowel op school als in het werkveld. Een voorbeeld hiervan is de FieldLab Practice Ook loopt het waterstofproject in Hoogeveen, waar het Alfa-college de ambitie heeft om niet alleen studenten op te leiden met de nieuwste technieken, maar ook personeel van partners in de regio op te leiden. Hiervoor ontwikkelen we momenteel samen met onze partners modules en certificeerbare eenheden. - In het duurzaamheids-centrum in Hoogeveen wat in ontwikkeling is, wordt waterstoftechniek straks ook als eigentijdse technologie aangeboden.
  Realiseren wij minimaal een verdubbeling van het aantal docentstages ten opzichte van 2018. Hierbij zijn docenten in bedrijven gekoppeld aan specifieke innovatieprojecten en/of vraagstukken van bedrijven voor studententeams. Wij hebben geen verdubbeling van docentstages gerealiseerd. De bedoeling van deze belofte is wel gerealiseerd. De bedoeling van deze belofte is om de verbinding van de docenten met het actuele werkveld te versterken. We zijn echter toe aan een door ontwikkeling van het begrip ‘docentstage’ en vullen dit in door structurele en betekenisvolle contacten met het werkveld, o.a. door innovatie(ve) projecten. Dit gebeurt volop en is zeker de afgelopen jaren fors toegenomen.
-
  Wordt op al onze locaties minstens 1 project uitgevoerd op het thema Energie en Duurzaamheid. Er zijn op onze locaties meerdere projecten op dit gebied, zoals in Hoogeveen en Groningen het project Tiny Houses. In Groningen doen studenten mee met een wedstrijd voor een zelfgebouwde waterstofboot of participeren in het project Duurzaam Bouwen. In Hardenberg is het project Hibertad waarbij er materiaal is ontwikkeld over duurzaam bouwen voor basisschoolleerlingen. - -
  Hebben wij een Community of Practice ingericht en operationeel. Er is in Groningen een COP in de RIF FieldLab Practice operationeel. In de RIF Gas 2.0 wordt er ook d.m.v. een COP samengewerkt met bijv. andere ROC’s en partners in de regio. - -
Healthy Ageing Zijn de zorgopleidingen adequaat en worden samen met het werkveld uitgevoerd Alle zorgopleidingen in onze regio’s zijn adequaat en samen met het werkveld vormgegeven en uitgevoerd. Dit doen we bijv. door skills onderwijs door zorgverleners uit de praktijk te laten verzorgen samen met onze docenten. Maar ook Gildes, leerafdelingen of het project Leerpad of Praktijkgestuurd leren, waarbij er bij allen (uitsluitend) les wordt gegeven op zorglocaties zoals verpleeg- en ziekenhuizen. Hierdoor leren studenten ook juist multi-level en multidisciplinair samen te werken - -
  Is het Alfa-college een relevante kennispartner voor Healthy Ageing in Noord- en Oost-Nederland. Het Alfa-college is al enkele jaren relevante kennispartner op dit thema. Dit onderhouden en versterken we o.a. door participatie in netwerken als het Zorg Innovatie Forum, Netwerk Zon en de HANN. - -
  Nemen medewerkers verantwoordelijkheid en regie voor eigen werkplezier en gezondheid en zijn ze daarin een rolmodel voor studenten en collega’s. Deze belofte wordt gerealiseerd o.a. door te werken met het model van de School voor Ontwikkeling. Dit model wordt gebruikt bij ontwikkelgesprekken, wat bijdraagt aan het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen werkplezier en gezondheid. Medewerkers worden met dit model gevraagd na te denken en regie te nemen over hun werkplezier en gezondheid en dit uit te dragen naar studenten en collega’s.
Daarnaast biedt het Alfa-college, in het kader van werkplezier en gezondheid, diverse gezonde lifestyle cursussen aan.
- We zetten binnenkort ook op diverse locaties een positieve gezondheidscoach in.
Ondernemerschap Is het lokale werkveld betrokken bij het ontwikkelen van ondernemerschap in het onderwijs in de verschillende regio’s. In alle regio’s is het lokale werkveld betrokken bij ondernemerschap in het onderwijs. Zo worden er in Groningen veel nieuwe mogelijkheden gecreëerd, zoals het O2-lab wat gericht is op het versterken en verankeren van ondernemerschaps-onderwijs voor Entree t/m niveau 4 opleidingen met partners uit onderwijs, bedrijfsleven en innovatiehubs. Hierbij betrekken we ook het lectoraat ‘Ondernemen in verandering’. Maar ook is er de Ondernemershub in Groningen en het Startershuis DOEN in Hardenberg waar studenten als startende ondernemers begeleiding krijgen van docenten en ondernemers. Ook zijn deze ondernemers betrokken bij diverse opleidingen om ondernemerschap in het onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen. In Hoogeveen wordt er met de Hanzehogeschool samengewerkt aan het Label Ondernemerschap, wat aangeeft hoe ondernemend ons onderwijs en onze docenten zijn. Er is ook een KOP opleiding ondernemerschap en vakmanschap in Hoogeveen in ontwikkeling waarbij partners in de regio betrokken zijn. - -
Digital Society | Docenten en onderwijsinhoud Hebben wij het concept voor de ICT-Academy en de inrichting op onze locaties klaar. Wij hebben het concept van de ICT-Academy gereed en op kleine schaal is dit ook al operationeel. Zo is er bijvoorbeeld in Hoogeveen een keuzedeel data-analyse in samenwerking met de bedrijven van de ICT-Academy ontwikkeld of participeren studenten in projecten voor en met het bedrijfsleven. De ICT-Academy biedt ook plek voor ICT studenten voor stageplaatsen en gesimuleerde stageplaatsen met begeleiding van het bedrijfsleven.
In Hardenberg heet de ICT-Academy: ICT connecting. Hierbij leveren ICT-bedrijven input voor vernieuwing van het curriculum en verzorgen ook gastlessen o.a. bij de ICT-opleidingen. In Groningen participeren we in het kader van deze belofte in de RIF ‘Het nieuwe kasteel, Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap’; een ontmoetingsplaats voor docenten, studenten en ondernemers om o.a. ICT-onderwijs en de instroom in deze opleidingen te verbeteren en te werken aan digitale vaardigheden van docenten en studenten.
- -
Digital Society | Digitale communicatie in het onderwijs Hebben wij een implementatieplan voor verantwoord gebruik van digitale communicatie in ons onderwijs. Wij hebben geen implementatieplan ontwikkeld maar we zijn al volop bezig met digitale communicatie in ons onderwijs. Digitale communicatie is, vooral door de Coronacrisis, inmiddels veel sneller dan gedacht geïmplementeerd en gerealiseerd binnen het Alfa-college. Het idee om eerst een plan te maken en dan te implementeren is door de Coronacrisis geheel verstoord. We waren gedwongen om in een veel sneller tempo de bedoeling van deze belofte te realiseren door studenten online onderwijs en begeleiding te bieden. De implementatie wordt nu werkenderwijs vormgegeven. Op basis van ervaringen van docenten en studenten en vragen vanuit de onderwijsorganisatie wordt nu steeds snel geschakeld naar gerichte ondersteuning om docenten en studenten digitaal vaardiger te maken. Zo wordt er door docenten bijv. ook geparticipeerd in het Tech Savvy programma. Ook is er nu op elke locatie een i-coach die docenten wegwijs maakt in het online lesgeven en daarin een vraagbaak is. -

Speerpunt 2 Gelijke kansen

Thema Beloften 2020 Stand van zaken dec. 2020 Verklaring afwijking Wat gaan we doen
Toegankelijkheid Zijn er geen signalen van studenten die om financiële redenen hun gewenste opleiding niet volgen. Op dit moment zijn er geen signalen van studenten die om financiële redenen hun gewenste opleiding niet volgen. Er is een hardheidsclausule opgesteld waardoor nu echt elke student een tegemoetkoming kan krijgen en niemand tussen wal en schip valt. - -
  Wordt voor alle opleidingen waar een numerus fixus wordt gehanteerd, de plaatsing door loting bepaald. Bij alle opleidingen waar numerus fixus wordt gehanteerd, is plaatsing bepaald door loting.
Er is één uitzondering: bij doorstroom van interne kandidaten naar een verwante opleiding, krijgen interne kandidaten voorrang. Op deze interne doorstroom naar een verwante opleiding is het toelatingsbeleid aangescherpt.
- -
  Kunnen alle onderwijsteams zich verantwoorden over de opgevoerde studiekosten. Alle onderwijsteams hebben een kloppende leermiddelenlijsten en onderwijsteams kunnen zich verantwoorden over de opgevoerde studiekosten.
De uitdaging zit in de communicatie van een enkel team naar studenten en ouders om daar ‘merkloos’ de leermiddelen onder de aandacht te brengen. Het afgelopen jaar was er bij één team niet sprake van ‘merkloos’ de leermiddelen onder de aandacht brengen. Dit team heeft dit inmiddels aangepast in hun voorlichting en communiceren nu ‘merkloos’ over de benodigde leermiddelen.
- -
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Aansluiting vmbo-mbo Ligt het percentage studenten op niveau 2, 3 en 4 dat na 1 jaar nog steeds staat ingeschreven of gediplomeerd is uitgestroomd (startersresultaat), in 2020 minimaal op het niveau van 2017-2018. Het startersresultaat was voor schooljaar 17-18: niveau 2 82,3%, niveau 3 84,8%, niveau 4 84,7%. Totaal: 84,0%
Het startersresultaat is voor schooljaar 19-20: niveau 2 83,6%, niveau 3 81,1%, niveau 4 85,5%. Totaal: 84,1%
Vergeleken met schooljaar 17-18 betekent dat we voor niveau 2 (+1,3%) en niveau 4 (+0,8%) de beloften hebben gerealiseerd. Voor niveau 3 (-3,7%) hebben we de belofte niet behaald. Alle drie de niveaus gezamenlijk genomen hebben we wel de belofte behaald (+0,1%).
Het startersresultaat voor niveau 3 is niet gerealiseerd. We gaan nader onderzoek doen naar het startersresultaat van niveau 3. Naar aanleiding van dit onderzoek stellen we een plan van aanpak op om ook het startersresultaat van niveau 3 te verhogen.
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Aansluiting havo-mbo Hebben wij mbo-schakelprogramma’s ontwikkeld die operationeel beschikbaar zijn voor havo-leerlingen die een overstap naar het mbo overwegen. Er zijn nog geen mbo-schakelprogramma’s ontwikkeld voor havo-leerlingen. Vanuit de VAVO is er wel gewerkt aan een ‘vak-havo’, waarbij er voor uitstromers bij havo 4 een oriëntatie- en keuze/schakelprogramma komt. Waarbij of doorstart havo/vavo of wordt ingestroomd op een beroepsopleiding in het mbo. Door de Coronacrisis heeft deze samenwerking tussen mbo/vavo en vo-scholen stilgelegen en wordt in 2021 weer opgepakt. Het streven is dat de ‘vak-havo’ in 2021-2022 ingezet kan worden. Alfa-college breed is 2% van onze bol-populatie afkomstig van de havisten, een kleine doelgroep te noemen. We zijn dan ook tot inzicht gekomen dat we deze belofte willen aanvullen met de doelgroep hbo’ers die een beroepsopleiding in het mbo willen volgen. Voor de havo-leerlingen en overstappers van het hbo willen we gezamenlijk schakelprogramma’s ontwikkelen en aanbieden. Hiervoor zijn al verkennende gesprekken geweest met bijv. Hanzehogeschool en is er positief gereageerd op dit plan. In al onze regio’s afspraken met hogescholen maken over de overstappers van hbo naar mbo. Daarna een gezamenlijke aanpak initiëren en uitvoeren voor de havo en hbo doelgroep die de overstap naar mbo maakt.
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Doorstroom mbo-mbo Percentage doorstroom: Entree 75%, niveau 2 65% en niveau 3 30% Het huidige percentage doorstroom is: van Entree naar niveau 2 79%, van niveau 2 naar niveau 3 50% en van niveau 3 naar niveau 4 43%.
Dit betekent dat we voor Entree (+4%) en niveau 3 (+13%) de beloften hebben gerealiseerd. Voor niveau 2 (-15%) ligt het percentage doorstroom nog onder de gestelde norm.
Binnen het Alfa-college gebeurt er wel veel om de doorstroom te bevorderen, bijv. door aansluitende keuzedelen zoals Engels op een hoger niveau.
Wij hebben een onderzoek gedaan naar doorstroom waarin bevorderende dan wel belemmerende factoren in kaart zijn gebracht. We verwachten daarin een verklaring te vinden voor het achterblijvende percentage van niveau 2. Het onderzoek naar interne doorstroom wordt in januari 2021 afgerond en opgeleverd met een plan van aanpak. Zo spoedig mogelijk het plan van aanpak in werking stellen om de doorstroom verder te bevorderen, met specifieke aandacht voor de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3.
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Doorstroom mbo-hbo Wordt het succes van de 1e jaars hbo-studenten die van het Alfa-college afkomstig zijn, geconsolideerd (71%). Het gemiddelde succespercentage 1e jaars hbo over de schooljaren 17/18 en 18/19 is 71,5%. Dit betekent een consolidering en zelfs een lichte stijging (+0.5%). We streven er naar deze stijgende lijn door te zetten. De effecten van de Coronacrisis op het studiesucces zijn echter nog onbekend.
Wel ondernemen we veel acties om de doorstroom naar hbo te bevorderen, bijv. door keuzedelen doorstroom hbo, excellentie-programma’s maar ook door regelmatig overleg met onze hbo-partners door directie en docenten.
- -
Loopbaanoriëntatie en – begeleiding Beoordelen onze studenten de begeleiding met minimaal een voldoende. Uit de JOB 2020 blijkt dat de begeleiding tijdens de opleiding door studenten als voldoende wordt beoordeeld (3,5 uit 5), evenals het nut van de LOB-lessen (3,4 uit 5); de begeleiding bij de keuze voor verder werken of leren is ook voldoende (3,1 uit 5). - -
  Hebben wij een gedragen integrale visie op LOB ontwikkeld. Wij hebben nog geen integrale visie op LOB gereed. Deze is wel volop in ontwikkeling. Doordat de visieontwikkeling op LOB in een grotere opdracht met meer aspecten (visie op leren, begeleiden, waarderen) is opgepakt, heeft dit meer tijd gekost. De visie zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2021 gereed zijn. Echter een ‘gedragen’ visie zal vermoedelijk einde schooljaar 20-21 zijn wanneer locaties plannen hebben kunnen maken o.b.v. de nieuwe visie op LOB en ermee gaan werken. We organiseren op elke locatie bijeenkomsten om de laatste input van elke locatie mee te nemen op de weg naar een gedragen integrale visie LOB. We zorgen dat onze integrale visie op LOB gereed is in het eerste kwartaal van 2021. Daarna maakt elke locatie een plan op LOB en gaat men er mee werken zodat we ook echt een gedragen visie krijgen.
Versterking burgerschap Maakt burgerschap een onderdeel uit van het curriculum van alle opleidingen. Op elke locatie is in kaart gebracht wat er gedaan wordt aan Burgerschap. Op alle locaties en binnen alle opleidingen heeft Burgerschap een plek in het curriculum. De aandacht die er voor elke dimensie is verschilt wel per locatie. - Op dit moment wordt de visie op Burgerschap opnieuw geformuleerd. Dit is meegenomen in een groter traject, namelijk de herijkte visie op “leren, begeleiden en waarderen” en heeft daardoor meer tijd gevraagd. De nieuwe visie zal voorjaar 2021 gereed zijn. De doorontwikkeling van het burgerschapsprogramma zal na de vaststelling van de visie worden gerealiseerd.
Inburgering en Participatie Krijgen statushouders en nieuwkomers binnen het Alfa-college ruim de kans zich te ontwikkelen en worden goed begeleid naar werk of vervolgstudie. Statushouders en nieuwkomers krijgen binnen het Alfa-college volop kansen zich te ontwikkelen. We zijn voorlopers op het gebied van geïntegreerde trajecten voor statushouders. Een voorbeeld van zo’n traject is de samenwerking met Larcom, waar statushouders werken en op de werkvloer ook onderwijs en taallessen krijgen. Van daaruit worden ze begeleid naar werk of als er meer capaciteit is, worden ze op weg geholpen naar een vervolgstudie. Ook combineren we de NT2 opleiding met Entree waardoor taal en beroep direct gekoppeld worden. - -
  Waarderen de deelnemers het traject verzorgd door het Alfa-college met een ruim voldoende. De deelnemers zijn over het algemeen zeer tevreden over onze trajecten. Dit krijgen we te horen van de deelnemers zelf, maar ook Blik op werk constateert dit. Het klanttevredenheidsonderzoek van Blik op werk over 2020, uitgevoerd door Panteia, gaf aan dat we gemiddeld een 8.9 scoorden. - -
  Is het Alfa-college de logische gesprekspartner voor de gemeenten als het gaat om scholing van statushouders en nieuwkomers; zij wordt als gesprekspartner altijd betrokken bij nieuwe initiatieven op dit gebied. Voor al onze regio’s geldt dat het Alfa-college de logische gesprekspartner is voor de gemeenten. Er zijn directe lijnen en er wordt constructief samengewerkt. Zo zijn bijvoorbeeld in Hardenberg de web-gelden voor 2021 opnieuw toegekend aan het Alfa-college, waarbij men in een vroeg stadium al de samenwerking op zocht en het Alfa-college als vanzelfsprekende partner wordt beschouwd. - -
  Hebben wij een begeleidingsstructuur voor anderstalige mbo-studenten ingericht zowel binnen de setting van de instelling als in de BPV. De begeleidingsstructuur is zowel op het Alfa-college (van intake tot uitstroom) als in de BPV toereikend ingericht. Zo zijn onze docenten veelvuldig in contact en bij de BPV aanwezig, er wordt intensief samengewerkt om de studenten uit deze doelgroep goed te begeleiden. Elke begeleiding is maatwerk, het is een gepersonaliseerde methodiek, hier nemen we dan ook de tijd voor. Dit merken studenten ook, ze kunnen altijd bij hun begeleider/coach terecht. Studenten geven aan dat zij dit als zeer prettig ervaren. - -

Speerpunt 3 Jongeren in kwetsbare positie

Thema Beloften 2020 Stand van zaken dec. 2020 Verklaring afwijking Wat gaan we doen
De begeleidingsstructuur is zowel op het Alfa-college (van intake tot uitstroom) als in de BPV toereikend ingericht. Zo zijn onze docenten veelvuldig in contact en bij de BPV aanwezig, er wordt intensief samengewerkt om de studenten uit deze doelgroep goed te begeleiden. Elke begeleiding is maatwerk, het is een gepersonaliseerde methodiek, hier nemen we dan ook de tijd voor. Dit merken studenten ook, ze kunnen altijd bij hun begeleider/coach terecht. Studenten geven aan dat zij dit als zeer prettig ervaren. Percentage vsv: Entree 27,5%, niveau 2 9,4%, niveau 3 3,5% en niveau 4 2,75% De cijfers die we tot onze beschikking hebben zijn als volgt: Entree 17,5%, niveau 2 7,3%, niveau 3 2,5%, niveau 4 2,89%.
Voor Entree (-10%), niveau 2 (-2,1%) en 3 (-1%) hebben we de beloften gerealiseerd. Alleen niveau 4 (+0,14%) scoren we iets boven de norm, zoals we die in de belofte hebben opgenomen.
De onderzoeken naar vsv zijn momenteel in een afrondende fase. We verwachten daarin een verklaring te vinden voor het iets afwijkende percentage van niveau 4.
De invloed van de Coronacrisis zal ook nog duidelijk moeten worden in de vsv-cijfers, er kan mogelijk sprake zijn van uitgestelde uitval. Dit houden we nauwlettend in de gaten
Het onderzoek wordt afgerond met een plan van aanpak. We hopen zo spoedig mogelijk het plan van aanpak in werking te stellen met specifieke aandacht voor niveau 4.
Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt | Maatregelen BPV en werk Is ons percentage studenten Entree en niveau 2 dat onze instelling verlaat en werk heeft gevonden (minimaal 12 uur per week), merkbaar met 5% toegenomen ten opzichte van 2018. We hebben geen actuele cijfers t.a.v. deze belofte. DUO heeft circa 2 jaar achterstand in deze gegevens. Bovendien is vanwege AVG niet te achterhalen welke studenten van ons ROC afkomstig zijn.
Wel werken we hard aan de intentie van deze belofte; er is veel gerichte aandacht voor Entree en niveau 2 studenten om ze te begeleiden naar doorstroom of werk. Bijvoorbeeld d.m.v. de inzet van jobcoaches. Door deze gerichte begeleiding zien we minder uitval bij Entree bijvoorbeeld.
Er zijn momenteel geen actuele cijfers vanwege de achterstand bij DUO en de wetgeving rondom AVG bemoeilijkt het om dit goed in beeld te krijgen. -
  Is 80% van de studenten Entree en niveau 2 tevreden over de BPV-matching en de BPV- begeleiding. Er is een geïntensiveerde BPV-begeleiding voor Entree en niveau 2 studenten gerealiseerd op diverse locaties. Uit de JOB 2020 blijkt dat in totaal 72% van deze doelgroep tevreden is. De beoogde 80% hebben we niet gerealiseerd. Ondanks onze inspanning hebben we het beoogde percentage niet behaald. Niet altijd zijn de BPV-plekken beschikbaar geweest wat leidt tot onvrede rondom de matching en begeleiding. Ook door de Coronacrisis en het daardoor ontstane tekort aan stageplaatsen is hier ontevredenheid over. We gaan de begeleiding voor deze doelgroep t.a.v. BPV verder uitbreiden op alle locaties. We gaan in gesprek met studenten om te achterhalen wat we mogelijk nog beter kunnen doen zodat de studenten meer tevreden zijn over de BPV-matching en de BPV-begeleiding. Ook zijn we in gesprek met het werkveld over de beschikbaarheid van BPV-plekken of vervangende opdrachten ook in moeilijke tijden zoals de Coronacrisis. Ook werken we aan een ‘post-Corona’ perspectief, waar we een inhaalslag willen realiseren.
  Zijn er in het Alfa-college merkbaar vier baanafspraakbanen (BAB) voor studenten Entree en studenten niveau 2. Op dit moment is er één BAB-er in dienst bij Alfa-college die een oud-student uit deze doelgroep is. BAB-ers komen vaak op plekken als catering, schoonmaak en servicepunten, maar dat heeft door de Coronacrisis veel stilgelegen. Mede doordat begeleiding niet gewaarborgd kon worden.
Daarnaast zien we dat de meeste studenten die hun diploma Entree halen doorgaan naar niveau 2. Daarnaast is onze ervaring dat studenten die uitvallen op niveau 2 vaak niet willen werken op de school waar ze zelf gestudeerd hebben.
HRM heeft een afstudeerstudent van Hanze hogeschool aangenomen en die doet onderzoek naar de inzet van BAB-ers in het Alfa-college. Ook gaat de afstudeerstudent een beleidsstuk hierop schrijven. Dit moet opleveren dat er meer BAB-ers, in ieder geval vanuit entree/niveau 2, komen.
Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt | Maatregelen thuiszitters Is, in overleg met gemeenten en andere partners, de groep thuiszitters in beeld gebracht. De groep thuiszitters is in kaart gebracht en blijkt klein te zijn. Om dit nog verder terug te dringen wordt er in Groningen bijv. actief in het Thuiszitterspact Groningen gewerkt aan dit thema. In Hoogeveen wordt er bijv. in samenwerking met de gemeente gewerkt aan het Kanstraject, waarbij thuiszittende jongeren weer schoolervaring opdoen, om daarna door te stromen naar een opleiding of naar werk. - -

Speerpunt 4 Onderwijsinnovatie

Thema Beloften 2020 Stand van zaken dec. 2020 Verklaring afwijking Wat gaan we doen
Hybride leeromgeving Hebben wij een overzicht van mogelijke opleidingen en partners waar hybride onderwijs is te realiseren. Deze belofte is gerealiseerd. Het overzicht wat gemaakt is van elke locatie geeft ook aan dat er al veel hybride onderwijs plaatsvindt en ook dat er nog ontwikkelmogelijkheden zijn. Per locatie wordt er al samengewerkt met partners om samen onderwijs te realiseren. Dit gebeurt bij een grote diversiteit aan opleidingen zoals zorg, welzijn, entree, sport & bewegen, techniek, ICT. Bijvoorbeeld gildes bij Zinn of De Hoven in Groningen. In Groningen hebben we ook het FieldLab Practice, een gemengde onderwijs-bedrijfsomgeving voor techniek opleidingen. In Hardenberg bij Larcom waar studenten vooral les krijgen op de werkvloer van onze docenten. In Hoogeveen zijn studenten in het ziekenhuis van Treant of verpleeghuizen van NNCZ of Westerkim werkzaam waar op locatie lesgegeven wordt en tegelijk ook stage wordt gelopen. Studenten werken zo in de reële beroepspraktijk of op school met echte vraagstukken vanuit de beroepspraktijk. - In Hoogeveen komt het duurzaamheidscentrum wat straks ook fungeert als hybride leeromgeving. In Groningen wordt de Business School ontwikkeld en waar gestreefd wordt naar een duale/hybride manier van opleiden.
  Voelen docenten zich meer vertrouwd in de samenwerking met het bedrijfsleven. We zien dat steeds meer wordt samengewerkt met het bedrijfsleven door onze docenten. Uit een onderzoek naar relatiemanagement (begin 2020) en het recente overzicht (dec 2020) van hybride onderwijs per locatie blijkt dat de mate en intensiteit wel per locatie en opleiding verschilt. De mate van vertrouwen in deze samenwerking verschilt dus ook vanzelfsprekend per team en per docent maar we zien wel een toename van vertrouwen in deze samenwerking. Docenten geven bijvoorbeeld aan dat samenwerking met partners in de regio eigenlijk een natuurlijk onderdeel geworden is van het onderwijs. Over en weer weet men elkaar te vinden. Ook geven docenten aan dat deze manier van samenwerken echt toegevoegde waarde heeft en dat ze er zelf ook van leren. - -
We zien dat steeds meer wordt samengewerkt met het bedrijfsleven door onze docenten. Uit een onderzoek naar relatiemanagement (begin 2020) en het recente overzicht (dec 2020) van hybride onderwijs per locatie blijkt dat de mate en intensiteit wel per locatie en opleiding verschilt. De mate van vertrouwen in deze samenwerking verschilt dus ook vanzelfsprekend per team en per docent maar we zien wel een toename van vertrouwen in deze samenwerking. Docenten geven bijvoorbeeld aan dat samenwerking met partners in de regio eigenlijk een natuurlijk onderdeel geworden is van het onderwijs. Over en weer weet men elkaar te vinden. Ook geven docenten aan dat deze manier van samenwerken echt toegevoegde waarde heeft en dat ze er zelf ook van leren. Hebben wij de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijkheden van flexibilisering omgezet in een plan van aanpak. Er is onderzocht wat er speelt op de locaties m.b.t. flexibilisering in bijv. studieduur en instroommomenten. Elke locatie geeft momenteel een eigen invulling aan flexibilisering. Echter een duidelijke visie op leren om flexibilisering verder en meer uniform vorm te geven ontbrak nog. Deze visie is momenteel in ontwikkeling en wordt afgerond januari 2021.
In deze visie is onze zienswijze op flexibel en gepersonaliseerd leren beschreven. In vervolg op deze visie worden ontwerpcriteria en onderwijs-standaarden ontwikkeld en een bijbehorend plan van aanpak. Deze geven verder richting aan het flexibiliseren van ons onderwijs.
Het plan van aanpak is nog in ontwikkeling. Wij hebben de tijd genomen om een bredere visie binnen het Alfa-college te formuleren op leren, begeleiden en waarderen. Vanuit deze visie kan flexibilisering straks nog beter worden vormgegeven. Zo spoedig mogelijk het plan van aanpak opstellen en in werking stellen.
  Zijn de uitkomsten van het onderzoek onder stakeholders naar relevante aanvullingen m.b.t. keuzedelen beschikbaar. Alfa-college breed is onderzoek gedaan naar onze keuzedelen. Ook zijn hier interne en externe stakeholders bij betrokken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt om het keuzedelen aanbod te verbreden en de organisatie rondom keuzedelen aan te passen. Ook is er een visie op keuzedelen ontwikkeld. Binnen het Alfa-college loopt het project keuzedelen waarbij alle locaties werken aan en met keuzedelen welke zijn afgestemd op de behoeftes van onze stakeholders waardoor er bijvoorbeeld meer crossovers mogelijks zijn. Een aantal locaties werkt al met een keuzedelengids wat zorgt voor overzicht in het aanbod keuzedelen zodat de student nog beter keuzedelen kan kiezen die bij de student passen. - -
Leven Lang Ontwikkelen Hebben wij de Y-monitor ontwikkeld. Wij hebben geen Y-monitor ontwikkeld maar we participeren in de landelijke monitor van de mbo-raad. Op het moment van het opstellen van de Kwaliteitsagenda was de ontwikkeling van de monitor die door de mbo-raad ontwikkeld werd in een pril stadium en hebben we besloten om een eigen monitor te ontwikkelen, de zogenaamde Y-monitor. Door de tijd ingehaald heeft het Alfa-college zich aangesloten bij de alumni-monitor, zoals deze door de mbo-raad is ontwikkeld.
Deze landelijke monitor is afgenomen en geeft aanleiding om de resultaten van het onderzoek mee te nemen in beleidsvorming rondom onze verbinding met alumni.
Beleid ontwikkelen t.a.v. verbinding met alumni.
  Hebben wij aanvullend aanbod voor opleidingsmodulen (waaronder keuzedelen) en educatieve trajecten ontwikkeld. Dit aanvullende aanbod is er en is tevens continu in ontwikkeling en gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met het partners in de regio. Er zijn bijv. keuzedelen ter voorbereiding op de pabo en instroom naar het hbo. Bij educatieve trajecten valt te denken aan digitale vaardigheden niveau 1 en 2 of geïntegreerde trajecten Entree-NT2. Ook worden trajecten met andere ROC’s ontwikkeld voor LLO van niveau 1 tot en met niveau 4. - -
  Zijn delen van opleidingsprogramma’s (waaronder ook keuzedelen) certificeerbaar. Er zijn steeds meer delen van opleidingen certificeerbaar. Onze ervaringen hiermee zijn positief. In Hoogeveen, Hardenberg en Groningen lopen ook pilots met certificeerbare keuzedelen. De locaties blijven bezig hun aanbod mbo-certificaten uit te breiden. Met name op het gebied van zorg en ICT is het aanbod uitgebreid. - -
  Kunnen werkenden en niet-werkenden via de 3e leerweg worden ingeschreven. Deze belofte wordt gerealiseerd, werkenden en niet-werkenden kunnen via de 3e leerweg worden ingeschreven, maar dit wordt nog niet op grote schaal ingezet. Deze ambitie hebben we wel en zullen we in de komende jaren verder oppakken.
De 3e leerweg sluit aan bij ons aanbod mbo-certificaten en inschrijvingen vanuit de pilot praktijkleren (praktijkverklaringen).
- -

10.2 Betrokkenheid studenten, docenten, partners in de regio en interne stakeholders bij de Kwaliteitsagenda

Betrokkenheid studenten

Studenten zijn de corebusiness van het Alfa-college. Het is voor ons dan ook meer dan vanzelfsprekend dat de studenten centraal staan in de Kwaliteitsagenda. Studenten zullen de Kwaliteitsagenda niet als zodanig kennen, maar wel de uitwerkingen van de thema’s in ons dagelijkse onderwijs en hun betrokkenheid daarbij. Zo zien studenten bijvoorbeeld steeds meer vormen van hybride onderwijs in hun opleidingen. We werken daarin nauw samen met partners in de regio om de opleidingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het actuele werkveld. Door deze nauwe samenwerking merken studenten ook dat ze bijvoorbeeld bij de opleidingen voor techniek werken met de nieuwste technieken en er steeds weer nieuwe modules ontwikkeld worden die inspelen op actuele thema’s bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Bij dergelijke ontwikkelingen betrekken we de studenten ook om te luisteren naar hun ideeën en ervaringen. Dit doen we bijvoorbeeld in studentenarena’s maar ook door het afnemen, analyseren en weer bespreken van deelnemerstevredenheidsonderzoeken. In het kader van bijvoorbeeld het thema LLO betrekken we ook onze alumni. Deze groep willen we nog beter in beeld krijgen om zo nog meer aan te sluiten op hun wensen en behoeften

Betrokkenheid docenten

Elke themaregisseur is verantwoordelijk voor diverse thema’s met bijbehorende beloften en maatregelen uit de Kwaliteitsagenda. Ondanks dat een themaregisseur gepositioneerd is op één locatie, is de Kwaliteitsagenda integraal opgepakt door alle thema’s een plek te geven in de locatieplannen. Deze locatieplannen worden weer vertaald naar teamplannen en zodoende wordt eigenlijk aan alle thema’s van de Kwaliteitsagenda gewerkt. Docenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen en zodoende in het realiseren van de beloften uit de Kwaliteitsagenda. Docenten zijn bijvoorbeeld actief betrokken bij het thema Versterking Techniek door samen te werken met vo-scholen en partners in de regio om het technisch opleidingsaanbod te vernieuwen. Als het bijvoorbeeld gaat om Loopbaanoriëntatie- en begeleiding is elk opleidingsteam hiermee bezig. Los van de integrale visie waar we op korte termijn vanuit willen gaan werken, zijn teams volop bezig studenten individueel te begeleiden in hun loopbaan. Zo is er nog een veelheid aan thema’s uit de Kwaliteitsagenda die direct raken aan de werkzaamheden van onze docenten en hadden hier van elk thema wel voorbeelden kunnen staan, veel ervan is ook te lezen in het overzicht van de beloften in bijlage 10.1. Hun inzet is daarmee ontzettend belangrijk en waardevol, niet alleen om ambities uit de Kwaliteitsagenda te realiseren, maar vooral voor onze studenten.

Betrokkenheid partners in de regio

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat de realisatie van de ambities uit de Kwaliteitsagenda nooit zonder actieve participatie van partners in de regio lukt. We zijn dan ook heel blij met de betrokkenheid van en constructieve samenwerking met tal van bedrijven, instellingen en overheden uit diverse sectoren. Het gaat vaak om samenwerking in projecten of leerafdelingen bijvoorbeeld in de zorg bij het UMCG of Martini of in de techniek in samenwerking met bijvoorbeeld Nijestee. Of waar het gaat om het versterken en verankeren van ondernemerschap in het onderwijs zijn lokale ondernemers bereid om studenten hierin les te geven en te ondersteunen bij het starten van hun eigen onderneming. Zo zien we ook bij het thema Inburgering en Participatie door de goede samenwerkingen prachtige ontwikkelkansen voor statushouders en nieuwkomers. Bijvoorbeeld bij Larcom waar statushouders werken, er samen pauze wordt gehouden en er zodoende met Nederlands wordt geoefend, maar waar er ook onderwijs wordt verzorgd op de werkvloer in samenwerking met het bedrijf. Ook hierbij, evenals bij andere thema’s uit de Kwaliteitsagenda (bijvoorbeeld thuiszitters), is de samenwerking met de overheid/gemeenten van belang. Deze opsomming is slechts een klein gedeelte van alle projecten en samenwerking met onze partners in de regio. Deze samenwerkingen blijven we de komende jaren alleen maar verder uitbreiden.

Betrokkenheid interne stakeholders

Studentenraad
Naast alle individuele studenten, die op een manier wel te maken krijgen met de uitwerking van de Kwaliteitsagenda, betrekken we onze Studentraad (SR) actief bij de Kwaliteitsagenda. Dit is al ontstaan bij de start van de Kwaliteitsagenda waarbij de SR is gevraagd om mee te denken over relevante thema’s. En ook gedurende de looptijd van de Kwaliteitsagenda spreekt het College van Bestuur, de portefeuillehouder Kwaliteitsagenda namens de directeuren, samen met de coördinator van de Kwaliteitsagenda twee keer per jaar met de SR over de voortgang van de Kwaliteitsagenda. De SR ontvangt het document waarmee ook het College van Bestuur geïnformeerd wordt, vergelijkbaar met bijlage 10.1, waarin per belofte de stand van zaken wordt weergegeven en er middels een kleurcodering aan wordt gegeven wat de stand van zaken is. We spreken met de SR over de beloften die goed lopen, maar ook over de beloften waar we nog achterlopen op de realisatie, en we gaan in gesprek over wat we gaan doen. De SR geeft aan tevreden te zijn met de thema’s waar we aan werken in de Kwaliteitsagenda. Ook is de SR tevreden over de voortgang tot dusver. Verder geeft de SR aan vooral geïnteresseerd te zijn in de beloften die direct betrekking hebben op studenten, zoals thema’s uit het speerpunt Jongeren in kwetsbare positie, maar ook de betrokkenheid en afstemming met partners in de regio om de opleidingen zo actueel mogelijk te maken. Zo zien ze bijvoorbeeld ook dat het thema flexibilisering steeds meer uitgewerkt wordt bij opleidingen; er is meer te kiezen en dat spreekt de studenten aan! Wel geven ze het Alfa-college mee dat we alert moeten zijn op minder assertieve studenten. Wij waarderen deze betrokkenheid van de SR enorm, zij zijn voor ons een belangrijke interne stakeholder en we nemen hun vragen en input mee. We blijven elkaar twee keer per jaar spreken over de voortgang en wanneer een extra overlegmoment wenselijk is, plannen we dit in.

Ondernemingsraad
Los van de geweldige inzet door opleidingsteams en individuele docenten, is de Ondernemingsraad (OR) ook een belangrijke interne stakeholder voor ons. Bij aanvang van de huidige Kwaliteitsagenda en de start van de nieuwe strategische koers heeft de OR diverse thema’s hoog op de agenda gezet en volgen ze met extra interesse. Dit gaat bijvoorbeeld over energie en duurzaamheid, maar ook over de hele verandering van flexibilisering en LLO in het Alfa-college. De OR spreekt twee keer per jaar met de portefeuillehouder Kwaliteitsagenda namens de directeuren en met de coördinator van de Kwaliteitsagenda over de voortgang van de Kwaliteitsagenda. De OR ontvangt het document waarmee ook het College van Bestuur geïnformeerd wordt, vergelijkbaar met bijlage 10.1, waarin per belofte de stand van zaken wordt weergegeven en er middels een kleurcodering aan wordt gegeven wat de stand van zaken is. De OR volgt met interesse de ontwikkelingen van de Kwaliteitsagenda en geeft gevraagd en ongevraagd feedback op deze voortgang. De OR geeft aan dat de inhoud van de Kwaliteitsagenda aanspreekt en dat het relevante thema’s zijn. Ook geeft de OR aan dat op de thema’s over het algemeen voldoende voortgang zichtbaar is. De terugkoppeling in de interne rapportage kan soms concreter geven zij aan. Ook vindt de OR het belangrijk dat er duidelijk wordt gecommuniceerd intern, dat collega’s worden meegenomen in ontwikkelingen en dat zij ruimte hebben om mee te denken. We zijn blij met de positief kritische samenwerking met de OR. De aandachtspunten die benoemd worden, nemen we mee in de periode die voor ons ligt. Ook zullen we in de komende periode de OR vaker spreken in kleinere setting, waarbij we telkens in gesprek gaan over een bepaald thema uit de Kwaliteitsagenda.

Raad van Toezicht
Bij de monitoring van de Kwaliteitsagenda betrekken we tevens onze Raad van Toezicht (RvT) als interne stakeholder. De RvT is bij aanvang van de Kwaliteitsagenda betrokken als interne stakeholder in het proces van het ontwikkelen en tot stand komen van de strategische koers, waar de Kwaliteitsagenda direct op aan sluit. De RvT volgt met belangstelling en is tevreden over de voortgang van de realisatie van de Kwaliteitsagenda. De RvT ontvangt daarvoor het document waarmee ook het College van Bestuur geïnformeerd wordt, vergelijkbaar met bijlage 10.1, waarin per belofte de stand van zaken wordt weergegeven en er middels een kleurcodering aan wordt gegeven wat de stand van zaken is. We informeren de RvT op deze wijze twee keer per jaar over de voortgang van de Kwaliteitsagenda. De portefeuillehouder Kwaliteitsagenda namens de directeuren gaat over deze voortgang minimaal één keer per jaar in gesprek met de onderwijscommissie van de RvT. De RvT hecht belang aan een samenhang tussen de strategische koers en de Kwaliteitsagenda. Daarnaast benadrukt de RvT het belang van onderling leren en delen, in ieder geval in relatie tot de onderwerpen in de Kwaliteitsagenda. Tijdens het jaarlijkse gesprek met de RvT is dit ook onderwerp van gesprek geweest. De RvT geeft aan dat ze op dit vlak ook positieve ontwikkelingen ziet. De positief kritische blik van de RvT en het meedenken over de Kwaliteitsagenda vinden we belangrijk. De input van de RvT nemen we weer mee in onze uitvoering en organisatie van de Kwaliteitsagenda.

10.3 Bijlage Verantwoording middelen

Uit bijlage 10.1 blijkt dat de meeste beloften zijn gerealiseerd en dat we soms al met beloften van de tweede termijn bezig zijn. De bijbehorende maatregelen zijn uitgevoerd zoals ze zijn beschreven in onze Kwaliteitsagenda of zijn in aangepaste vorm uitgevoerd. De middelen zijn ingezet in overeenstemming met onze begroting; soms lopen we iets voor en soms lopen we iets achter op de inzet van middelen maar worden de begrote middelen alsnog ingezet.

In de financiële jaarrekening is de verantwoording van de financiën opgenomen.

Volgend hoofdstuk: 1. Balans per 31-12-2020 na resultaatsbestemming